האתר מושעה

עקב אי תשלום האתר מושעה ל30 יום , במידה ולא ישולם הסכום עבור חידוש האחסון האתר ימחק ביחד עם כל תוכנו.